Heather Siegers

Bejaardenhuizen of verpleeghuizen zijn woonhuizen voor senioren waar zij voor een bepaalde tijd verblijven of soms voor kiezen. Bejaardentehuizen bieden hun senioren de broodnodige veiligheid, comfort en onafhankelijkheid. Verpleeghuisfaciliteiten zijn meestal uitgerust met moderne voorzieningen voor hun senioren.